Nauka wPolsceiRosji- miejsca wspolne, miejsca rozne (Warszawa, 2016). - / CONTENTS
| | |
Nauka wPolsceiRosji- miejsca wspolne, miejsca rozne: (obszar humanistyki) / Inst. rusycystyki Uniw. Warszawskiego; red.: M.Dabrowska, P.Gluszkowski. - Warszawa: Instytut rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. - 335 s. - (Studia Rossica; 23). - ISBN978-83-61116-32-5; ISSN 0239-3506
: (/T3(4)-N 29) 02
 

: 02 | |

/ Contents
 
Warszawa 2016

SPIS TREŚCI

Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski
UWAGI WSTĄPNE ................................................... 9
 , 
 (tłum. Gizela Grabiska) ............... 11
Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski
INTRODUCTORY REMARKS (tłum. Olga Jakubiak) ..................... 13

Z dziejw Uniwersytetu Warszawskiego (rocznicowo)

Joanna Schiller-Walicka
CESARSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI - HISTORIOGRAFICZNE 
OBSZARY ZNANE I NIEZNANE ....................................... 15
Grzegorz P. Bąbiak
UNIWERSYTET, KTÓREGO NIE BYO (SZKOA GÓWNA WARSZAWSKA
NA MARGINESIE JUBILEUSZU) ...................................... 25
Hanna Bazhenova
    
(1869-1915) .................................................... 41
 , 
..   
 ................................................... 53

Historia oświaty

 , 
-   1830-1860- . 
  .................................... 65
 
 " " 
  I- . ................... 75
Maria Przeciszewska
ELEMENTARZE JAKO NARZĄDZIA ROSYJSKIEGO IMPERIAL-BUILDING
W KRÓLESTWIE POLSKIM (1865-1914) ............................... 85

Kontekst miédzynarodowy w badaniach (nie tylko) historycznych 

Aleksandr Lipatow
EUROPEIZM: PUNKT WYJśCIA W POSZUKIWANIU POROZUMIENIA
POLAKÓW I ROSJAN ............................................... 95
Piotr Głuszkowski
ZWIĄZKI POLSKIEJ I ROSYJSKIEJ HUMANISTYKI W LATACH 
DWUDZIESTYCH XIX WIEKU ........................................ 105
 
  
   (XIX - 
XX .) ........................................................ 115
 
 ..    
 ........................................................ 125
 . 
 ", ,   
 XVI-XX "    
 ............................................. 137

Historia książki - historia literatury 

Magdalena Dąbrowska
O "MIEJSCACH WSPÓLNYCH" W DZIEJACH ROSYJSKIEJ I POLSKIEJ
BIBLIOGRAFII POCZĄTKU XIX WIEKU ............................... 147
Zbigniew Olczak
KSIĄŻKA ROSYJSKA W DZIEWIĄTNASTOWIECZNYCH ZBIORACH
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE: GENEZA KOLEKCJI ....... 157
 
 II   . ..... 169
Irena Betko
  
 ............................. 179
Danuta Ulicka
HISTORIA ARCANA: ROSYJSKIE KORZENIE FORMALIZMU W 
MIĄDZYWOJENNYM LITERATUROZNAWSTWIE POLSKIM .................... 187
Bożena Żejmo
GARSZYN, KTÓREGO NIE MA W POLSKIEJ GARSZYNOLOGII .............. 199

Językoznawstwo - ludzie i kierunki badań

 
 (  - 
 XVII XVIII .) ............................. 209
Dorota Pazio-Wlazłowska
STAN BADAŃ NAD ŻYCIEM I DZIAALNOŚCIĄ WIKTORA
PORZEZIŃSKIEGO (1870-1929). UWAGI WSTĄPNE ..................... 221
Dorota Urbanek
ANNA WIERZBICKA I JURIJ DERENIKOWICZ APRESJAN - PODWÓJNY
PORTRET SEMANTYCZNY ........................................... 231
Olga Lesicka
SIEMIOTYCZNE SPOJRZENIE NA JĄZYK W PRACACH NAUKOWCÓW
POLSKICH I ROSYJSKICH. KRÓTKI PRZEGLĄD WYBRANYCH
KONCEPCJI BADAWCZYCH .......................................... 243
Aleksander Gadomski
  
   .............................. 253
 
    
 ............................ 263
Marek Łaziński, Magdalena Kuratczyk
-   
   ....... 273
Joanna Wasiluk
TENDENCJE WE WSPÓCZESNYCH BADANIACH NAD ROSYJSKIM I 
POLSKIM JĘZYKIEM MEDIÓW ORAZ DYSKURSEM MEDIALNYM .............. 285

Pod znakiem studiw interdyscyplinarnych 

 
   
   
 XIX - XX ......................... 293
 
  ..  
  XX ............................. 305
Janusz Dobieszewski
NIE-MODNA MODA. FILOZOFIA ROSYJSKA W POLSCE W OSTATNIM
PÓWIECZU ..................................................... 317
Michał Głuszkowski
WPYWY ROSYJSKIE W TEORII SOCJOLOGICZNEJ BOLESAWA 
LIMANOWSKIEGO ................................................. 327

| | |
 

[ | | | | | | | | | English]
  : www@prometeus.nsc.ru
© 1997-2018 ()
: |
 

: Thu Apr 5 17:11:22 2018. : 9,134 bytes.
N 402 c 17.10.2017