Filipovic J. Internet marketing (Beograd, 2016). - ОГЛАВЛЕНИЕ / CONTENTS

Навигация

Архив выставки новых поступлений | Отечественные поступления | Иностранные поступления | Сиглы
ОбложкаFilipovic J. Internet marketing. - Beograd: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2016. - iv, 211 с.: ил. - Текст серб. - Библиогр.: с.192-211 и в конце глав. - Указ.: с.180-183. - ISBN 978-86-403-1497-8
Шифр: (И/У5-F52) 02

 

Место хранения: 02 | Отделение ГПНТБ СО РАН | Новосибирск

Оглавление / Contents
 

I deo OSNOVE INTERNET MARKETINGA .................................. 5

Glava 1. Uvod u internet marketing ................................ 6
  1.1. Pojam i rasprostranjenost interneta ...................... 6
  1.2. Karakteristike internet marketinga ....................... 7
  1.3. Faktori okruženja sektora informaciono-komunikacionih
  tehnologijau Srbiji........................................... 10

Glava 2. Strategija u digitalnom marketingu ...................... 12
  2.1. Segmentacija tržišta .................................... 12
  2.2. Targetiranje i pozicioniranje u onlajn prostoru ......... 14
  2.3. Važnost brenda........................................... 15

Glava 3. Etički i zakonski okviri poslovanja na internetu ........ 18
  3.1. Etika i pitanja privatnosti u virtuelnom okruženju ...... 18
  3.2. Nedozvoljene prakse i domaca regulativa ................. 21
  3.3. Zaštita dece u virtuelnom okruženju ..................... 23

Glava 4. Trendovi razvoja u elektronskom poslovanju .............. 27
  4.1. Budući pravci promena ................................... 27
  4.2. Otvorene inovacije ...................................... 28

Analiza slučaja iz prakse: Ponuda Fondova......................... 33
Reference ........................................................ 35

II deo MARKETING MIKS U VIRTUELNOM OKRUŽENJU ..................... 41

Glava 5. Motivi potrošača i upotreba medija ...................... 42
  5.1. Karakteristike teorije koristi i zadovoljstva............ 42
  5.2. Koristi i zadovoljstvo od korišćenja interneta .......... 45

Glava 6. Proizvodi u onlajn prostoru.............................. 48
  6.1. Informacija kao proizvod ................................ 48
  6.2. Robe i usluge ........................................... 50

Glava 7. Cena i planti promet u virtuelnom okruženju ............. 53

Glava 8. Mesto prodaje ........................................... 57

Glava 9. Internet promotivni miks ................................ 61
  9.1. Mesto interneta u integrisanim marketinskim
  komunikacijama ............................................... 61
  9.2. Značaj onlajn komunikacija za potrošače ................. 63

Analiza slučaja iz prakse: kompanija Infostud .................... 67

Reference ........................................................ 71

III deo INTEGRISANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA INTERNETU ........ 77

Glava 10. Značaj interneta u sistemu IMK ......................... 78
  10.1. Stepen korišćenja interneta kao komunikacionog kanala .. 78
  10.2. Perspective onlajn oglašavanja ......................... 79

Glava 11. Internet sajtovi i baneri .............................. 85
  11.1. Elementi i postupak razvoja sajta ...................... 85
  11.2. Baneri ................................................. 91

Glava 12. Elektronska pošta (imejl)............................... 94
  12.1. Kampanjaputem elektronske pošte ........................ 95
  12.2. Elementi imejl poruke .................................. 99

Glava 13. Veb 2.0 marketing ..................................... 102
  13.1. Virtuelne zajednice ................................... 102
  13.2. Blog................................................... 104
    13.2.1. Vrste blogova .................................... 107
    13.2.2 Profili blogera ................................... 109
  13.3. Ostale forme veb 2.0 marketinga ....................... 111

Glava 14. Društvene mreže ...................................... 113
  14.1. Zastupljenost i motive korišćenja
  društvenih mreža ............................................ 114
  14.2. Vrste društvenih mreža ................................ 116
  14.3. Oglašovanje na Facebooku .............................. 120 
 
Glava 15. Marketing putem pretraživača........................... 122
  15.1. Optimizacija pretraživača ............................. 122
  15.2. Optimizacija sopstvenog sajta ......................... 124
  15.3. Optimizacija van sopstvenog sajta ..................... 128

Glava 16. Onlajn odnosi s javnošću .............................. 130
  16.1. Karakteristike elektronskih odnosa s javnošću ......... 130
  16.2. Prakse sprovođenja E-PR-a ............................. 131

Analiza slučaja iz prakse: AcademLink ........................... 134

Reference ....................................................... 138

DEO IV MERENJE RESULTATA ONLAJN POSLOVANJA ...................... 149

Glava 17. Digitalna analitika i proces analize poslovanja ....... 150

Glava 18. Merenje rezultata na internet sajtu ................... 152
  18.1. Uspešnost onlajn kampanje ............................. 152 
  18.2. Alat Google Analytics za merenje rezultata ............ 153
  18.3. Efektivnost banera .................................... 157

Glava 19. Mere uspešnosti imejl kampanje ........................ 159

Glava 20. Efekti upotrebe društvenih mreža u poslovne svrhe ..... 161

Glava 21. Dometi plaćenog oglašavanja putem pretraživača ........ 163

Glava 22. Izveštavanje o rezultatima onlajn kampanje ............ 167

Analiza slučaja iz prakse: Obamine predsedničke kampanje 2008.
i 2012. godine .................................................. 170

Reference ....................................................... 175

Registar tabela ................................................. 177

Registar slika .................................................. 178

Indeks pojmova .................................................. 180

Rečnik .......................................................... 184

Bibliografija ................................................... 192
	,


Архив выставки новых поступлений | Отечественные поступления | Иностранные поступления | Сиглы
 


[О библиотеке | Академгородок | Новости | Выставки | Ресурсы | Библиография | Партнеры | ИнфоЛоция | Поиск | English]
  Пожелания и письма: www@prometeus.nsc.ru
© 1997-2019 Отделение ГПНТБ СО РАН (Новосибирск)
Статистика доступов: архив | текущая статистика
 

Документ изменен: Wed Feb 27 14:29:36 2019. Размер: 10,111 bytes.
Посещение N 352 c 11.07.2017