Rosja literacka od Karamzina do So lzenicyna (Warszawa, 2004). - ОГЛАВЛЕНИЕ / CONTENTS
Навигация

Архив выставки новых поступлений | Отечественные поступления | Иностранные поступления | Сиглы
ОбложкаRosja literacka od Karamzina do So łźenicyna: księga poświęcona prof. Tadeuszowi Szyszko z okazji 45-lecia pracy naukowej / Inst. rusycystyki Uniw. Warszawskiego; [pod red. nauk. A.Wolodzko-Butkiewicz]. - Warszawa: Wydawnictwo "Studia Rossica", 2004. - 288 s. - (Studia Rossica; 15). - Текст пол., рус. - Библиогр. в сносках. - Библиогр. работ Тадеуша Шишко: с.21-36. - ISBN 83-917819-6-8; ISSN 0239-3506
 

Место хранения: 02 | Отделение ГПНТБ СО РАН | Новосибирск

Оглавление / Contents
 
Od Redakcji .................................................... 11

Tadeusz Szyszko
Kilka słów o sobie samym ....................................... 15
Publikacje ..................................................... 21

Виктор Хорев
О мифологическом восприятии Польши в России .................... 37

Magdalena Dąbrowska
Sentymentalna wizja przestrzeni (na materiale rosyjskich 
opowieści sentymentalnych przełomu XVIII i XIX 
wieku) ......................................................... 49

Gizela Grabińska
"Русские путешественники" Николая Карамзина и Марка Алданова ... 61

Людмила Луцевич
"Тайное общество существует..." (тайные общества и А. Пушкин 
бессарабского периода) ......................................... 75

Юрий Дружников
Постсоветский Пушкин: старые и новые тенденции ................. 91

Елена Цыбенко
Восприятие в России Крымских сонетов Адама Мицкевича (1820-
1830-ые годы) ................................................. 103

Antoni Semczuk
Młody Lew Tołstoj krytykuje Katarzynę II ...................... 117

Bazyli Białokozowicz
Eliza Orzeszkowa i Lew Tołstoj. Wokół rzekomych 
przedmów L. Tołstoja do Chama i Meira Ezofowicza .............. 125

Ewa Gazdecka
Leksyka teologiczna i słownictwo religijne w Ewangelii 
Jezusa Chrystusa autorstwa Lwa Tołstoja ....................... 139

Wanda Zmarzer
Predykaty oznaczające stan psychiczny człowieka we 
wczesnych utworach Fiodora Dostojewskiego ..................... 145

Елена Краснощекова
Вослед европейской жанровой традиции (Подросток 
Ф.М. Достоевского) ............................................ 153

Małgorzata Semczuk
Proza rosyjska na scenach III Rzeczpospolitej: Zbrodnia i
kara Fiodora Dostojewskiego ................................... 165

Barbara Olaszek
"Железный век". О явлениях перелома эпох в русской поэзии 
середины XIX века ............................................. 171

Wasilij Szczukin
Вера Павловна и другие. О концепции любви в романе
Н.Г. Чернышевского Что делать? ................................ 181

Rolf-Dieter Kluge
Об экранизации художественной прозы на примере
телеэкранизации рассказа А.П. Чехова Ариадна (Германия 
1990 г.) ...................................................... 197

Jakub Sadowski
Ojcostwo i macierzyństwo w rosyjskim literackim dyskursie
utopijnym lat 20. XX wieku .................................... 205

Jan Orłowski
Kazimir Lisowski i jego wiersze o Polsce ...................... 217

René Śliwowski
Literatura syberyjska i jej oddźwięki polskie ................. 227
Aneks: list Siergieja Załygina do Wiktorii i René 
Śliwowskich ................................................... 239

Alicja Wołodźko-Butkiewicz
Prorok we własnym kraju (Sołżenicyn - lata 
dziewięćdziesiąte) ............................................ 241

Wanda Supa
Psalm Fridricha Gorensztejna, czyli historia radziecka w
świetle Biblii ................................................ 257

Joanna Mianowska
Высокая вода венецианцев Дины Рубиной в контексте культуры .... 277

Zasady przygotowywania tekstów do druku w "Studia Rossica" .... 285
Правила подготовки текстов к печати в "Studia Rossica" ........ 287


Архив выставки новых поступлений | Отечественные поступления | Иностранные поступления | Сиглы
 

[О библиотеке | Академгородок | Новости | Выставки | Ресурсы | Библиография | Партнеры | ИнфоЛоция | Поиск | English]
  Пожелания и письма: branchl@gpntbsib.ru
© 1997-2020 Отделение ГПНТБ СО РАН (Новосибирск)
Статистика доступов: архив | текущая статистика
 

Документ изменен: Wed Feb 27 14:28:00 2019. Размер: 8,086 bytes.
Посещение N 882 c 17.11.2015